Onze omgeving en Nederland, daar zijn we zuinig op. Zuinig zijn door met z'n allen energie te besparen. Conform de Wet milieubeheer hebben we met elkaar afgesproken dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, oftewel de bekende energiebesparingsplicht.

De Wet milieubeheer bestaat al sinds 1993 en is in 2019 aangepast. Nu zijn bedrijven en instellingen verplicht om aan te geven in welke energiebesparende middelen zij hebben geïnvesteerd.

Dit is de informatieplicht energiebesparing.

RVO heeft hiervoor per branche Erkende MaatregelenLijsten energiebesparing (EML).

Home

Onze omgeving en Nederland, daar zijn we zuinig op. Zuinig zijn door met z'n allen energie te besparen. Conform de Wet milieubeheer hebben we met elkaar afgesproken dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, oftewel de bekende energiebesparingsplicht.

De Wet milieubeheer bestaat al sinds 1993 en is in 2019 aangepast. Nu zijn bedrijven en instellingen verplicht om aan te geven in welke energiebesparende middelen zij hebben geïnvesteerd.

Dit is de informatieplicht energiebesparing.

RVO heeft hiervoor per branche Erkende MaatregelenLijsten energiebesparing (EML).

Wat houdt het in!

Geldt dit ook voor mijn bedrijf?

Verbruikt uw bedrijf of instelling totaal meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar? Dan moet u voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Let op, de door u opgewekte en zelf verbruikte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie mag niet van het totaal worden afgetrokken.
Dit had u officieel moeten doen vóór 1 juli 2019. Recentelijk wordt hier streng op gecontroleerd. Heeft uw bedrijf of instelling nog niet aan de informatieplicht voldaan? Voorkom een boete. Regel de informatieplicht energiebesparing nu!

Video Informatieplicht

Moet dit ieder jaar?
Nee. Conform artikel 5.15a van het Activiteiten Besluit dient uiterlijk 2023 en daarna eenmaal per vier jaar gerapporteerd te worden aan bevoegd gezag.

Pragmatisch Stappenplan

Ik wil het geregeld hebben.
Wat kan ik het beste doen?

Er zijn uiteraard meerder wegen die naar Rome leiden. Een pragmatische leidraad:

 1. Eigenaarschap
  Stel een verantwoordelijke binnen de eigen organisatie aan.
 2. Ondersteuning
  Laat uw organisatie door een deskundige (externe adviseur/consultant of eigen medewerker) ondersteunen in het verzamelen, analyseren en rapporten van de energiebesparende maatregelen.
 3. Afstemming
  Stem met de deskundige af welke Erkende Maatregelenlijst(en) toegepast dienen te worden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen voor uw bedrijfstak (met bijbehorende randvoorwaarden) met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 4. Inventarisatie
  Verzamel alle gevraagde/benodigde data, gegevens en informatie.
 5. Verwerking
  Verwerk de informatie in een overzicht ter bespreking en besluitvorming rondom toepassing van erkende maatregelen. U loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
 6. Rapporteren
  Stel het rapport samen, conform de door RVO toe te passen methodiek en layout.
 7. Indienen
  Indienen gebeurt in het eLoket van RVO. Hiervoor heeft uw organisatie een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen.
 8. En dan …
  Uw gemeente of omgevingsdienst controleert uw rapportage en gebruikt de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen wederom in het eLoket.

Organisaties en Bureau’s

Instanties en bureau's die u kunnen ondersteunen bij het verduurzamen, energie- en CO2-reductie, wetgeving en opvolgen van projecten.

whc-consultancy.nl
info@whc-consultancy.nl
+31 73 641 2722

captae.nl
info@captae.nl
+31 73 205 0520

verduurzaming.eu
Informatieplatform Verduurzamen

rvo.nl
+31 88 042 42 42

 


InfoMil.nl
Helpdesk