Pragmatisch Stappenplan

Ik wil het geregeld hebben.
Wat kan ik het beste doen?

Er zijn uiteraard meerder wegen die naar Rome leiden. Een pragmatische leidraad:

 1. Eigenaarschap
  Stel een verantwoordelijke binnen de eigen organisatie aan.
 2. Ondersteuning
  Laat uw organisatie door een deskundige (externe adviseur/consultant of eigen medewerker) ondersteunen in het verzamelen, analyseren en rapporten van de energiebesparende maatregelen.
 3. Afstemming
  Stem met de deskundige af welke Erkende Maatregelenlijst(en) toegepast dienen te worden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen (met bijbehorende randvoorwaarden) met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 4. Inventarisatie
  Verzamel alle gevraagde/benodigde data, gegevens en informatie.
 5. Verwerking
  Verwerk de informatie in een overzicht ter bespreking en besluitvorming rondom toepassing van erkende maatregelen. U loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
 6. Rapporteren
  Stel het rapport samen, conform de door RVO toe te passen methodiek en layout.
 7. Indienen
  Indienen gebeurt in het eLoket van RVO. Hiervoor heeft uw organisatie een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen.
 8. En dan …
  Uw gemeente of omgevingsdienst controleert uw rapportage en gebruikt de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen wederom in het eLoket.