Wie is verantwoordelijk!

Hoe zit het nu met de verantwoordelijkheid voor de informatieplicht. In het volgende overzicht is deze samenvattend inzichtelijk gemaakt.

Portefeuille Aanpak
Bent u vastgoedeigenaar en u doet mee aan de portefeuilleaanpak?
Dan moet u wel voor al uw gebouwen voldoen aan de informatieplicht. U rapporteert dan de adres- en energiegebruiksgegevens van uw gebouwen. En u voegt uw door het bevoegd gezag goedgekeurde portefeuilleroutekaart als bijlage bij.