Wie is verantwoordelijk!

In de praktijk is niet altijd duidelijk wie als eerste verantwoordelijk is voor de naleving van de informatieplicht. De koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben hierover overleg gevoerd, in afstemming met het Kernteam Energie Audit (EED).

In de tabel is voor de verschillende gebruikssituaties aangegeven wie de eerste verantwoordelijke is. Ook is aangegeven welke wettelijke verplichtingen voor energiebesparing gelden. Er is uitgegaan van wat gebruikelijk is in de genoemde situaties. Het kan voorkomen dat de verantwoordelijkheid in de praktijk anders ligt. Bij vragen over wie verantwoordelijk is/wie wordt aangesproken kunt u zich richten tot het bevoegd gezag.