Het informatieplatform voor u!

Onze omgeving en Nederland, daar zijn we zuinig op. Zuinig zijn door met z’n allen energie te besparen. Conform de Wet milieubeheer hebben we met elkaar afgesproken dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, oftewel de bekende energiebesparingsplicht.

De Wet milieubeheer bestaat al sinds 1993 en is in 2019 aangepast. Nu zijn bedrijven en instellingen verplicht om aan te geven in welke energiebesparende middelen zij hebben geïnvesteerd. Dit is de informatieplicht energiebesparing.
RVO heeft hiervoor per branche Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML).